Welstandscommissie

Een welstandscommissie wordt door de gemeente ingeschakeld om toe te zien op de kwaliteit van de bouw en in hoeverre het gebouwde of verbouwde object goed in de omgeving past. Een bouwvergunning kan afgewezen worden door een negatief advies van de welstandscommissie.

Welstandscriteria

De welstandscriteria vindt u in de welstandsnota algemeen (PDF), gebiedsuitwerking (PDF) en bebouwingstypen (PDF). Specifieke welstandscriteria voor nieuwe ontwikkelingen vindt u bij de bestemmingsplannen.

Verder kunt u hier de welstandskaarten per dorp raadplegen.

Vergaderingen Welstandscommissie

De Welstandscommissie vergadert gemiddeld een keer per twee weken. De vergaderingen vinden plaats op donderdag in het gemeentehuis van Cuijk en zijn openbaar. U kunt dus bij de behandeling van uw vooroverleg aanwezig zijn. U kunt zich hiervoor telefonisch aanmelden via 0485-460300. De bouwplannen handelen we af op volgorde van binnenkomst. Bij te late aanlevering kan het zijn dat we de plannen doorschuiven naar een latere vergadering.

Volg de ontwikkelingen in uw buurt met de app Mill en Sint Hubert-OmgevingsAlert

Snel op de hoogte zijn van ontwikkelingen in uw buurt? Bomen kappen? Huis verbouwen? Buurtfeest? De app is gratis te downloaden in de App Store, Windows Store en Google Play Store onder de naam Mill en Sint Hubert – Omgevingsalert.