Wilbertoord – Moerboom III, projectontwikkeling

Het jongste dorp in de gemeente Mill en Sint Hubert is Wilbertoord. In 1837 stonden er zes huizen. Inmiddels is het dorp echter uitgegroeid tot een gemeenschap van ruim 1.000 inwoners. In Wilbertoord is behoefte aan bouwkavels voor particulieren. Aan de noordzijde van Wilbertoord, gelegen tussen de Van Ophovenlaan en de Verbindingsweg en grenzend aan de wijk Moerboom I en II, is daarvoor ruimte gecreëerd.

       

   

Foto’s: (met de klok mee) Locatie woningbouw aan de Marter, mogelijke verkavelingsopzet, mogelijkheden voor zelfbouwers, impressie woningen aan de Marter.

Beoogde ontwikkeling

In het plangebied Moerboom III is ruimte voor ongeveer 56 woningen. "Ongeveer" want er wordt uitgegaan van een flexibele verkaveling. Wilt u zelf hier uw woning bouwen, kijk dan hier naar Wilbertoord - Moerboom III, kavels zelfbouw. Naast particulieren zijn er ook projectontwikkelaars actief. Zo worden er op dit moment aan de Marter dertien woningen gebouwd door projectontwikkelaar Peters Projectontwikkeling uit Schaijk. De woningen zijn onder architectuur ontworpen door architectenbureau Krijger & Wagter Architecten B.V. uit Buren. De architect tekende woningen met karakter, aansluitend op de omgeving en passend in de dorpse sfeer.

De woningen worden na oplevering overgedragen aan beheer- en beleggingsmaatschappij Social Invest OG C.V. Social Invest OG C.V. is een organisatie die actief is naast gemeenten en woningbouwcorporaties en houdt zich bezig in de verhuur-sector. Hierbij heeft Social Invest zich tot doel gesteld sociale huurwoningen te bouwen en te exploiteren. In het plan Marter zullen de vier hoekwoningen worden aangeboden als vrije-sector-woningen, waarvan de huurprijs boven de liberalisatiegrens ligt. De negen tussenwoningen worden verhuurd onder de liberalisatiegrens en komen dus in aanmerkingen voor huurtoeslag.

Projectontwikkelaar

In het plangebied Moerboom III zijn diverse particulieren en ontwikkelaars actief.

Planning

Het gehele project Moerboom III kent twee fasen. De fase Verbindingsweg en de fase Van Ophovenlaan. De fase Verbindingsweg is in 2016/2017 bouwrijp gemaakt. Inmiddels nadert deze fase zijn voltooiing. Daarna wordt de fase Van Ophovenlaan aangepakt.

Rol gemeente

De gemeente heeft verschillende rollen. Zo is zij eigenaar van de gronden en verkoopt zij bouwkavels aan projectontwikkelaars en particulieren ten behoeve van woningbouw. Verder heeft de gemeente een rol bij de vergunningverlening en de toetsing van bouwplannen aan het bestemmingsplan en aan de welstandseisen. Tijdens de bouw kan de gemeente controles uit (laten) oefenen om te bezien of er volgens de verleende vergunning gebouwd wordt. Ook heeft de gemeente een rol bij de herinrichting van de openbare ruimte na de oplevering van de (woning-)bouw.