Langenboom - Dominicanenstraat 34-34a

Aan de Dominicanenstraat in Langenboom is nu nog horecabedrijf D’n Bens gevestigd. Deze horecaondernemer stopt er echter mee. Het gebouw zal gesloopt waardoor er op deze centrumlocatie ruimte ontstaat voor woningbouw.

   

   

Foto’s: gebiedskaartje adres Dominicanenstraat 34-34a, luchtfoto met de planlocatie, horecabedrijf D’n Bens, impressie nieuwbouw.

Beoogde ontwikkeling

Het gebied ligt in het centrum van Langenboom, tegenover de kerk, de tornadotuin en een park. Het gaat om een royale locatie, in het plangebied zullen ongeveer 35 koopwoningen en appartementen worden gerealiseerd. De woningen worden gasloos gebouwd.

Projectontwikkelaar

De woningen worden ontwikkeld door Peters Projectontwikkeling uit Schaijk.

Planning

Naar verwachting kan in 2021 een start gemaakt worden met de realisatie van de woningen en de appartementen. Er moet echter nog een bestemmingsplan opgesteld worden en in procedure gebracht worden.

Rol gemeente

De gemeente heeft verschillende rollen. Zo heeft zij een rol bij de vergunningverlening en de toetsing van bouwplannen aan het bestemmingsplan en aan de welstandseisen. Tijdens de bouw kan de gemeente controles uit (laten) oefenen om te bezien of er volgens de verleende vergunning gebouwd wordt. Ook heeft de gemeente een rol bij de herinrichting van de openbare ruimte na de oplevering van de (woning)bouw

Contact

Gemeentelijk contactpersoon: Gert Middel. Telefoon: 0485-460300, E-mail: gert.middel@cgm.nl.