Langenboom - Dominicanenstraat 34-34a

Aan de Dominicanenstraat in Langenboom was horecabedrijf D’n Bens gevestigd. Het vrijgekomen gebouw zal gesloopt worden waardoor er op deze centrumlocatie ruimte ontstaat voor woningbouw.

   

   

Foto’s: gebiedskaartje adres Dominicanenstraat 34-34a, luchtfoto met de planlocatie, horecabedrijf D’n Bens, impressie nieuwbouw.

Beoogde ontwikkeling

Het gebied ligt in het centrum van Langenboom, tegenover de kerk, de tornadotuin en een park. Het gaat om een royale locatie, in het plangebied zullen 20 huurappartementen en 21 koopwoningen worden gerealiseerd. De woningen worden gasloos gebouwd.

Voor een aantal woningen zijn de voorbereidingen voor de bouw al in een vergevorderd stadium. Kijk hier voor meer informatie op www.dnbens.nl.

Projectontwikkelaar

De woningen worden ontwikkeld door Peters Projectontwikkeling uit Schaijk.

Planning

In het voorjaar van 2021 wordt gestart met de realisatie van de woningen en de appartementen. De gemeenteraad heeft in februari 2021 het bestemmingplan vastgesteld.

Rol gemeente

De gemeente heeft verschillende rollen. Zo heeft zij een rol bij de vergunningverlening en de toetsing van bouwplannen aan het bestemmingsplan en aan de welstandseisen. Tijdens de bouw kan de gemeente controles uit (laten) oefenen om te bezien of er volgens de verleende vergunning gebouwd wordt. Ook heeft de gemeente een rol bij de herinrichting van de openbare ruimte na de oplevering van de (woning)bouw

Contact

Gemeentelijk contactpersoon: Gert Middel. Telefoon: 0485-460300, E-mail: gert.middel@cgm.nl.