Mill - Het Anker

Deze bouwlocatie is zo genoemd omdat voorheen zwembad ‘Het Anker’ was gevestigd. De locatie ligt aan de Karstraat in Mill, rechts van de woning met huisnummer 10.

   

   

Foto’s (met de klok mee): Het Anker (voormalig zwembad), luchtfoto met globaal plangebied, de bouwlocatie gezien vanaf de weg.

Beoogde ontwikkeling

Op de bouwlocatie is ruimte voor twee woningen of één riante woning.

Planning

Door een particulier is een principeverzoek ingediend. Dit principeverzoek is bedoeld om af te tasten wat de gemeente van het ruimtelijk plan vindt voordat een formele vraag om een omgevingsvergunning wordt ingediend. Bij het principeverzoek komt de kans van slagen aan bod. Het verzoek principe is in behandeling genomen.

Rol gemeente

De gemeente is in overleg met de verzoeker over de herontwikkeling van de locatie. De gemeente heeft ook een rol bij  de toetsing van het bouwplan aan het bestemmingsplan en aan de welstandseisen. Tijdens de bouw kan de gemeente controles uit (laten) oefenen om te bezien of er volgens de verleende vergunning gebouwd wordt.