Mill – hoek Stationsstraat/Oranjeboomstraat

Op de hoek Stationsstraat / Oranjeboomstraat was een supermarkt (Jan Linders) gevestigd. Op de vrijgekomen locatie is nu ruimte voor woningbouw.

Beoogde ontwikkeling

Symphony Estates B.V. heeft het plan op de herontwikkelingslocatie dertien appartementen van circa 80 m2 – 140 m2 te ontwikkelen , verdeeld over de begane grond en twee verdiepingen. Een parkeerkelder met twintig parkeerplaatsen, bergingen en een gezamenlijke achtertuin maken tevens onderdeel uit van het plan. Afgezien van de gezamenlijke achtertuin beschikken toekomstige bewoners ook over privé terrassen en balkons. Het ontwerp van het gebouw is geïnspireerd door de architectuur van historische bebouwing uit de directe omgeving, zo zijn de metselwerkdetails en kapvormen een herkenbare vertaling daarvan. Het traditionele ontwerp laat een rijke detaillering en traditionele materialen zoals metselwerk, zink, natuursteen en gebakken pannen zien. Het gebouw krijgt de naam Villa Oranje, een verwijzing naar de Oranjeboomstraat.

Projectontwikkelaar

Het project wordt ontwikkeld door Symphony Estates B.V.

Planning en voortgang

Mei 2021

Olaf Schoofs, directeur van Symphony Estates uit Eindhoven en burgemeester Walraven van de gemeente Mill en Sint Hubert ondertekenen de anterieure overeenkomst.

Symphony Estates en de gemeente Mill en Sint Hubert hebben in mei 2021 een anterieure overeenkomst gesloten. Met deze overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over het te bebouwen gebied. Die afspraken hebben betrekking op onder andere een bijdrage in de kosten die de gemeente moet maken. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor de herinrichting van de openbare ruimte (na de bouw) en de kosten voor aanpassing van het bestemmingsplan. Ook zijn er afspraken worden gemaakt over eventuele planschade die kan ontstaan.

Rol gemeente

De gemeente heeft de herontwikkeling in handen gelegd van een private partij; een projectontwikkelaar. De gemeente heeft wel een rol bij de toetsing van het bouwplan aan het bestemmingsplan en aan de welstandseisen. Tijdens de bouw kan de gemeente controles uit (laten) oefenen om te bekijken of er volgens de verleende vergunning gebouwd wordt. Na de bouw heeft de gemeente een rol bij de herinrichting van de openbare ruimte.

Contact

Gemeentelijk contactpersoon: Leon Timmermans, telefoon: 06-40958924, e-mail: leon.timmermans@cgm.nl