Sint Hubert - Pastoor Jacobsstraat 47

De te ontwikkelen locatie heeft als adres Pastoor Jacobsstraat 47 in Sint Hubert. Voorheen was hier een café-zaal De Oude Post gevestigd.

  

 

Foto’s: gebiedskaartje, luchtfoto, De Oude Post, Pastoor Jacobsstraat

Beoogde ontwikkeling

Het bestaande pand zal omgevormd worden tot een gebouw met daarin vijf appartementen en een snackbar. De appartementen zijn bestemd voor de verhuur.

Projectontwikkelaar

Het pand is in eigendom van Bruvast BV in Oeffelt.

Planning

Aan de initiatiefnemer is een omgevingsvergunning verleend. Voor zover nu bekend wil de initiatiefnemer na de zomer starten met de bouw.

Rol gemeente

De gemeente heeft de omgevingsvergunning verstrekt. Tijdens de bouw kan de gemeente controles uit (laten) oefenen om te bezien of er volgens de verleende vergunning gebouwd wordt.

Contact

Dit project wordt door een particulier ontwikkeld. Er is vanuit de gemeente geen specifiek contactpersoon aangewezen. Heeft u vragen, neem dan contact op met de gemeente Mill en Sint Hubert 0485-460300.