Sint Hubert - Troefmarkt

De bouwlocatie ligt aan de Sint Hubertse Binnenweg nummer 58, op de plaats waar voorheen de Troefmarkt was gevestigd.

 

 

Foto’s (met de klok mee): Bouwlocatie Sint Hubertse Binnenweg, te slopen bebouwing, tweemaal impressie nieuwbouw

Beoogde ontwikkeling

Op het perceel Sint Hubertse Binnenweg 58 wordt alle bebouwing gesloopt. In plaats daarvan worden drie patiowoningen gebouwd. Twee woningen worden georiënteerd op de Sint Hubertse Binnenweg, de derde op de Jachthoornstraat. Het worden levensloopbestendige woningen. ‘Levensloopbestendig’ wil zeggen dat er in de woning  voorzieningen zijn aangebracht die het mogelijk maken de woning te blijven gebruiken, ook als u in de toekomst minder goed ter been bent of als om een andere reden de veiligheid en toegankelijkheid een belangrijkere rol gaan spelen. Deze levensloopbestendige woningen hebben dan ook een slaapkamer en een badkamer op de begane grond en een patio als buitenruimte.

Projectontwikkelaar

Het project wordt ontwikkeld door Qubus vastgoedontwikkeling B.V. te Uden.

Planning

Het bestemmingsplan is 4 oktober 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. Een aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet ingediend.

Rol gemeente

Het planologisch mogelijk maken van de gewenste herontwikkeling. De gemeente heeft ook een rol bij  de toetsing van het bouwplan aan het bestemmingsplan en aan de welstandseisen. Tijdens de bouw kan de gemeente controles uit (laten) oefenen om te bezien of er volgens de verleende vergunning gebouwd wordt. Na de bouw heeft de gemeente een rol bij de herinrichting van de openbare ruimte.