Duits lijntje

Duits Lijntje logo

Project Duits Lijntje

Het Duits Lijntje was ooit een unieke spoorverbinding tussen Oost en West. De spoorlijn is in 1873 geopend door de Noord-Brabantsch-Duitse Spoorweg Maatschappij (NBDS). In 1950 werd het tracé voor personenvervoer gesloten. In 2004 stopte de NS met het vervoer van goederen via het Duits Lijntje. Sindsdien wordt nagedacht en gesproken over andere mogelijkheden om de bijzondere kenmerken van het gebied onder de aandacht te brengen. In de tien Brabantse en Limburgse gemeenten, waardoor het Duits Lijntje loopt, worden initiatieven ontplooid om de ecologische, cultuurhistorische en toeristisch-recreatieve mogelijkheden van het gebied te versterken. Ook vindt samenwerking plaats met de Duitse partners om het Duits Lijntje (Boxteler Bahn) ook in Duitsland te versterken en zichtbaar te maken.

Halte Mill

Tijdens uw tocht langs het Duits lijntje komt in Mill een stukje geschiedenis tot leven...

Tijdens de Duitse opmars op 10 mei 1940 denderde een Duitse trein door de Peelraamstelling bij Mill. Het Nederlandse leger werd verrast door deze inval en had de spoorlijn nog niet geblokkeerd met de zogenaamde asperges. De Duitsers konden ongehinderd doorrijden. Echter, na het bereiken van de post Zeeland besloot de commandant terug te rijden omdat het radiocontact met het hoofdkwartier was verbroken. Hierdoor kon het Nederlands leger alsnog ingrijpen. De asperges werkten en zorgden ervoor dat de Duitse trein ontspoorde.

In Mill is een deel van de Peel-Raamstelling gerestaureerd. De spoorbaan laat sporen van verwoesting zien, veroorzaakt door de ontsporing van de pantsertrein in mei 1940. De baan is geblokkeerd met zogenaamde asperges.

Vitaal, mooi en schoon Brabants platteland

Het project Duits Lijntje is onderdeel van de herinrichting van het Brabantse platteland, ook wel reconstructie genoemd. Op tal van plaatsen komen nieuwe natuurgebieden tot stand, krijgen rivieren de ruimte, blijven dorpen leefbaar en kan landbouw zich ontwikkelen op duurzame locaties. Samen dragen alle projecten bij aan een vitaal, mooi en schoon platteland voor alle inwoners en recreanten. Aan de uitvoering werken overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, onder de regie van provincie Noord-Brabant. In deze regio zijn zij verenigd in de reconstructiecommissie Peel en Maas.

Oud trein spoor in bos