Zorg en ondersteuning

Participatieverklaring

Bent u op of na 1 oktober 2017 begonnen met inburgeren? En staat u ingeschreven bij onze gemeente? Dan moet u deelnemen aan het participatieverklaringstraject.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Heeft u behoefte aan ondersteuning, zorg of hulp en kunt u die niet krijgen van kinderen, familie, buren of vrijwilligers? Maak dan een afspraak met een klantadviseur.

Eigen bijdrage Wmo-voozieningen

Voor de meeste Wmo-voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage per vier weken.

Mantelzorg

Centrum Mantelzorg Land van Cuijk is het adviespunt en expertisecentrum voor mantelzorgers, beroepskrachten en vrijwilligers in het Land van Cuijk.

Cliëntondersteuning

Heeft u informatie, advies of hulp nodig bij een gesprek of bij de aanvraag van een voorziening? U heeft recht op cliëntondersteuning.

Vrijwilligerswerk

Wilt u graag ervaring opdoen, andere mensen ontmoeten, een zinvolle tijdsbesteding hebben of u inzetten voor iets dat u belangrijk vindt? Dan is vrijwilligerswerk iets voor u!

Vrijwilligersverzekering

Voor de verzekering van hun vrijwilligers zijn de drie samenwerkende gemeenten (Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert) vanaf 1 januari 2016 aangesloten bij VrijwilligersNet Nederland.