Zorg en ondersteuning

Cliëntondersteuning

Heeft u informatie, advies of hulp nodig bij een gesprek of bij de aanvraag van een voorziening? U heeft recht op cliëntondersteuning.

Eigen bijdrage Wmo-voozieningen

Voor de meeste Wmo-voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage per vier weken.

Mantelzorg

De gemeenten in het Land van Cuijk hebben gezamenlijk een nota mantelzorg vastgesteld. Deze nota is tot stand gekomen in samenwerking met mantelzorgers en met organisaties gericht op zorgontvangers, vrijwilligers en respijtzorg.

Participatieverklaring

Bent u op of na 1 oktober 2017 begonnen met inburgeren? En staat u ingeschreven bij onze gemeente? Dan moet u deelnemen aan het participatieverklaringstraject.

Verplichte geestelijke gezondheidszorg

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Soms is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg noodzakelijk. Het meldpunt verplichte ggz is op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur te bereiken via tel: 085-0205935.  Let op: in geval van een acute crisis, belt u 112.

Vrijwilligerswerk

Wilt u graag ervaring opdoen, andere mensen ontmoeten, een zinvolle tijdsbesteding hebben of u inzetten voor iets dat u belangrijk vindt? Dan is vrijwilligerswerk iets voor u!

Vrijwilligersverzekering

Voor de verzekering van hun vrijwilligers zijn de drie samenwerkende gemeenten (Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert) vanaf 1 januari 2016 aangesloten bij VrijwilligersNet Nederland.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Heeft u behoefte aan ondersteuning, zorg of hulp en kunt u die niet krijgen van kinderen, familie, buren of vrijwilligers? Maak dan een afspraak met een klantadviseur.